Jak pracuję?

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest to podejście psychoterapeutyczne, którego skuteczność została potwierdzona w wielu badaniach (tak zwane terapie oparte na dowodach). W wypadku wielu zaburzeń jest to rekomendowany nurt terapii pierwszego wyboru. Podejście to korzysta także z technik wypracowanych przez inne systemy terapii jeśli techniki te są przydatne w pracy nad daną trudnością. Podobnie ja – w razie potrzeby współpracuję
z innymi specjalistami (psychologami, psychoterapeutami, lekarzami).

pomoc psychologa

Praca w nurcie poznawczo-behawioralnym oznacza między innymi, że podczas sesji terapeutycznej spotykają się dwaj eksperci. Jednym jesteś Ty – posiadasz bowiem najlepszą wiedzę o własnych zachowaniach, emocjach, które odczuwasz i myślach jakie Ci towarzyszą. Drugim ekspertem jest terapeuta mający fachową wiedzę o najbardziej skutecznych sposobach postępowania w danej trudności. Przypomina to nieco taką oto sytuację, że Ty wyznaczasz cel, do którego chcesz dotrzeć, a terapeuta tworzy mapę najkorzystniejszej drogi dotarcia do tego celu. Aby to osiągnąć potrzebna jest aktywność obu stron. Bardzo ważna jest także dobra relacja panująca między nami, wzajemne zaufanie, zgoda co do kwestii nad którymi pracujemy.

Prawdopodobnie podczas każdej sesji spotkasz się z jej wyraźną organizacją. Będzie czas na omówienie podstawowych trudności, pracę nad wybranymi (konkretnymi) zagadnieniami, podsumowanie oraz zaplanowanie dalszych działań i sprawdzenie ich skuteczności.

pomoc psychologa

Zazwyczaj pierwsze sesje mają charakter diagnostyczny i służą wyrażeniu przez Ciebie najpilniejszych potrzeb w Twoim życiu. W dalszej kolejności planujemy sposoby osiągnięcia poprawy (zawieramy kontrakt), wdrażamy je i oceniamy ich efekty. Zazwyczaj nasza wspólna praca zaplanowana jest na konkretną ilość spotkań (w zależności od dominującej trudności od kilku do większej ilości spotkań). Sesja trwa najczęściej 50 minut, a spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Przez cały czas trwania terapii masz wpływ na to nad czym pracujemy, jakimi sposobami oraz kiedy kończymy (czy osiągnięta poprawa jest zadowalająca czy chciałbyś osiągnąć coś jeszcze).
Nasza wspólna praca w dużej części skupia się na analizie Twojego sposobu myślenia oraz jego wpływu na emocje i zachowania. Dzieje się tak, ponieważ nasz sposób myślenia, interpretowania wydarzeń wpływa na to jak się czujemy i co robimy w danej sytuacji.

Poprzez zmianę sposobu myślenia czy zmianę naszych zachowań możemy wpływać na to jak się czujemy.

All icons designed by Freepik from Flaticon