Oferta

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, oznacza to, że podczas sesji terapeutycznej spotykają się dwaj eksperci. 

Jednym jesteś Ty – posiadasz bowiem najlepszą wiedzę o własnych zachowaniach, emocjach, które odczuwasz i myślach jakie Ci towarzyszą. Drugim ekspertem jest psychoterapeuta (psycholog) mający fachową wiedzę o najbardziej skutecznych sposobach postępowania w danej trudności. 

Konsultacje indywidualne (Chodzież, Wągrowiec, Ruda k. Rogoźna, Piła, online)

 

Konsultacja (porada) psychologiczna to niewielka ilość spotkań (zazwyczaj od jednego do kilku) podczas których możesz przedstawić towarzyszącą Ci trudność i uzyskać wsparcie, wskazówki dotyczące dalszego postępowania, najkorzystniejszych sposobów rozwiązania sytuacji.

Zapraszam (przykładowo):

 • osoby mające trudności w relacjach z ludźmi w ogóle (w pracy, w życiu towarzyskim),

 • osoby doświadczające stałego stresu, silnych emocji,

 • osoby przeżywające silny lęk w zetknięciu z jakimś przedmiotem, jakąś sytuacją, z innymi ludźmi i z tego powodu unikające „obiektu” budzącego strach,

 • osoby mające trudności z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji,

 • osoby z częstymi bólami (np. głowy, brzucha) bez przyczyn medycznych,
 • osoby mające trudność z opanowaniem swoich zachowań (np. hazard, kradzieże),

 • osoby mające trudności w sferze seksualnej,
 • osoby mające problemy ze snem (np. niemożność zaśnięcia, wybudzanie się ze snu),
 • osoby pragnące rozwoju w jakiejś sferze swojego życia.

Konsultacje par, rodziców (Chodzież, Wągrowiec, Ruda k. Rogoźna, Piła, online)

Zapraszam:

 • rodziców mających różne trudności wychowawcze np. z dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi nadpobudliwymi,
 • rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci,
 • osoby mające inne trudności i chcące znaleźć bardziej skuteczny sposób radzenia sobie
  z problemami,
 • osoby pragnące rozwoju związku.

Sesje psychoterapii indywidualne (Chodzież, Wągrowiec, Ruda k. Rogoźna, Piła, online)

Psychoterapia to metoda pracy z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu człowieka. Trwa większą ilość regularnych spotkań, charakteryzuje się bardzo indywidualnym podejściem dostosowanym do konkretnej osoby, skupia się na poznaniu sposobów myślenia, zachowania i odczuwania danego człowieka oraz na dokonywaniu zmian w tych obszarach, które wpłyną korzystnie na funkcjonowanie osoby.

Zapraszam (przykładowo):

 • osoby doświadczające obniżonego nastroju, niewielkiej energii do działania, utraty zainteresowań,
 • osoby przeżywające ciągle to samo traumatyczne wydarzenie z przeszłości (np. wypadek drogowy),
 • osoby przeżywające nieustanny lęk dotyczący zwykłych, codziennych sytuacji z życia (wyjazdów, pracy zawodowej, spotkań z innymi, robienia zakupów),
 • osoby przeżywające nagłe, silne ataki lęku,
 • osoby czujące częsty przymus wykonywania określonych, niechcianych czynności
  (np. mycia rąk co kilka chwil) oraz którym natrętnie przychodzą do głowy niechciane myśli (np. zrobienie komuś krzywdy),
 • osoby mające trudności ze spożywaniem pokarmów (nadmiar lub brak),
 • osoby mające wrażenie, że w ich życiu dzieje się coś niepokojącego, coś czego do tej pory nie przeżywały i nie potrafią się odnaleźć w otaczającym świecie (np. wrażenie, że ktoś ma na nas wpływ, słyszy nasze myśli, słyszenie komentarzy do swoich zachowań),
 • osoby cierpiące w wyniku ciągłego powtarzania tych samych zachowań (np. podejrzliwości w stosunku do innych, skłonności do kłótni, długotrwałego przeżywania przykrości, nadwrażliwości na krytykę, nieumiejętności przeżywania i wyrażania uczuć, łamania zasad społecznych, skłonności do obwiniania innych, łatwości wybuchania gniewem

Sesje psychoterapii dla par (Chodzież, Wągrowiec, Ruda k. Rogoźna, Piła, online)

Zapraszam:

 •  osoby mające  trudności w relacjach z ważnymi osobami (partnerem życiowym, dziećmi, rodzicami),
 • osoby przeżywające w związku kryzys (zagrożenie rozstaniem),
 • osoby niezadowolone ze wzajemnych relacji w związku, chcące poprawić stosunki
  z partnerem,
 • osoby chcące skuteczniej rozwiązywać pojawiające

  się problemy,

 • osoby szukające własnego rozwoju, chcące zwiększać posiadane umiejętności.

Szkolenia, treningi, warsztaty grupowe (umówione miejsce, online)

Szkolenia, warsztaty, treningi to forma pracy z większą ilością osób polegająca na dostarczeniu im wiedzy psychologicznej (psychoedukacji) oraz na przećwiczeniu przez uczestników konkretnych umiejętności dotyczących  poruszanego zagadnienia (przykładowo radzenia sobie ze stresem, asertywności, komunikacji międzyludzkiej).

Wspólne spotkania dotyczą umiejętności dostosowanych do potrzeb wybranej grupy.

Zajęcia mogą obejmować przykładowo: zwiększanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwijanie asertywności, doskonalenie w zakresie skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

Wizyty domowe (umówione miejsce)

Oferowane ze względu na różne sytuacje życiowe, które uniemożliwiają spotkanie w gabinecie. 

Masz możliwość spotkać się z psychoterapeutą w miejscu wybranym przez Ciebie – znanym
i bezpiecznym otoczeniu.

Interwencje w kryzysie (umówione miejsce, online)

Udzielanie pomocy i wsparcia w kryzysowej sytuacji życiowej.

Większość sytuacji trudnych, które przeżywamy w życiu, jesteśmy w stanie rozwiązać sami. Jednak w wypadku kryzysu pomoc psychoterapeuty może okazać się bardzo potrzebna.  

Co warto wiedzieć przed wizytą?

 • Proszę o podanie wstępnej informacji jaki jest cel wizyty (czego dotyczy konsultacja) oraz kogo wizyta będzie dotyczyć (płeć, wiek).
 • Jeśli wizyta dotyczy dziecka na pierwszą konsultację zapraszam samych rodziców.