Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości psycholog pomoc

Designed by Freepik from Flaticon

Każdy z nas ma określoną osobowość. Powoduje ona, że nasz sposób myślenia, sposób odczuwania, to jak się zachowujemy, jak odnosimy się do innych ludzi i jak potrafimy nad sobą panować, jest podobny w różnych sytuacjach życiowych, charakterystyczny właśnie dla nas. Potrafimy jednak często dostosowywać go do wymogów sytuacji.

Bywa jednak tak, że nasze myślenie, odczuwanie, zachowania i traktowanie innych są bardzo sztywne, zazwyczaj niemal identyczne w prawie każdej sytuacji. W dodatku powoduje to nasze cierpienie lub wywiera negatywny wpływ na innych, na nasze związki z ludźmi.

Te cechy trwają już długi czas (zaczęły się w późnym dzieciństwie lub wieku młodzieńczym) – możemy mieć wrażenie, że zawsze tacy byliśmy.

Do cech takich można zaliczyć przykładowo: podejrzliwość w stosunku do innych, skłonność do łatwego wpadania w gniew, reagowania przemocą, niezdolność do odczuwania emocji, ciągłe łamanie przyjętych norm zachowania się, chęć bycia w centrum uwagi, poczucie bycia kimś zupełnie wyjątkowym, zachowania samookaleczające, stałe dążenie do bycia perfekcyjnym, nadwrażliwość na krytykę, ciągłe podporządkowywanie się innym. Jeśli tak właśnie funkcjonujesz być może cierpisz na zaburzenie osobowości.

Zgłoszenie się po pomoc terapeutyczną do psychologa może ulżyć Ci w cierpieniu i służyć wypracowaniu lepszych, mniej sztywnych sposobów radzenia sobie w życiu.

Dowiedz się także o lęku.